Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανακύκλωση συσκευασιών και χαρτιού

Ως ανακύκλωση ορίζεται η επεξεργασία υλικών που, παρόλο που θεωρούνται απορρίμματα, διατηρούν μέρος της αξίας τους και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ωφελώντας το περιβάλλον και την οικονομία. Με την ανακύκλωση επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Ενδεικτικά, η συλλογή και η επαναχρησιμοποίηση ενός τόνου ανακυκλώσιμου αλουμινίου ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 50 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενώ η ανακύκλωση 1 τόνου χαρτιού σώζει 17 δέντρα. Τα οφέλη της ανακύκλωσης αφορούν το περιβάλλον, την οικονομία και έτσι μας αφορούν όλους.

Ο Δήμος μας συνεργάζεται όπως το σύνολο των Δήμων της χώρας, με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, στην οποία μάλιστα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, συμμετέχει με 35%. Με παραχώρηση εξοπλισμού από την ΕΕΑΑ διατίθενται από τον Δήμο μας:

980 Μπλέ Κάδοι

Σε αυτούς απορρίπτουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας και τα λοιπά οικιακά ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι προτιμότερο τα υλικά αυτά να μην τα απορρίπτουμε μέσα σε σακούλες. Κάνουμε δυσκολότερη τη διαλογή τους στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Ο καλύτερος τρόπος είναι να τα διαχωρίζουμε ξεχωριστά εντός της οικίας μας στην ειδική πλαστική τσάντα. Η αποκομιδή τους γίνεται από Δευτέρα έως Σάββατο πρωινές ώρες, από 4 απορριμματοφόρα οχήματα που έχει παραχωρήσει η ΕΕΑΑ στο Δήμο μας και προσωπικό από το Δήμο Πεντέλης.

13 Κώδωνες Γυαλιού

Ο Δήμος μας διαθέτει σε κεντρικά σημεία της πόλης, δίκτυο με κάδους με τη μορφή κώδωνα για την ξεχωριστή συλλογή γυαλιού. Το δίκτυο αυτό έχει επεκταθεί το 2020 με νέους κώδωνες, έτσι συνολικά σήμερα ο αριθμός τους ανέρχεται σε 13. Σε αυτούς απορρίπτουμε μόνο υλικά γυαλιού, τα οποία ανακυκλώνονται.

Κίτρινοι Κάδοι
Αναμένονται εντός του 2020

Ο Δήμος μας από το έτος 2020, πρόκειται να ξεκινήσει, σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ, πρόγραμμα ξεχωριστής διαλογής χαρτιού. Σε αυτούς απορρίπτουμε μόνο χάρτινες συσκευασίες τις οποίες διπλώνουμε για να κερδίσουμε χώρο και υπόλοιπα απορρίμματα από χαρτί όπως έγγραφα, περιοδικά, εφημερίδες κ.λπ.
Η αποκομιδή θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΕΕΑΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο