Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

17 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ανοίγουν οι παιδικές χαρές του Δήμου Πεντέλης με εφαρμογή των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Ανοίγουν όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου Πεντέλης με πιστή εφαρμογή των εκτάκτων κυβερνητικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που θα ισχύουν έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 με βάση την υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 (ΦΕΚ 1076/20.3.21).

Οι παιδικές χαρές θα λειτουργούν με βάση τους παρακάτω όρους:
• 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων
• Ένα άτομο ανά 10 τ.μ.
• Επισκέψεις ομάδων των τριών ατόμων εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και τέκνα)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο