Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αντιδήμαρχοι

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας δημοσίων και κοινοχρήστων χώρων, οδοκαθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού

Μητροπούλου Γεωργία

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας και Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), των Παιδικών Σταθμών ,καθώς και τα θέματα του τομέα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ψυχικής υγείας , προληπτικής ιατρικής και
ενημέρωσης των πολιτών, ΚΕΠ Υγείας, θέματα COVID-19

Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία

Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος  Πολεοδομίας & Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπεύθυνη Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης

Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Διαχείρισης και Αποκομιδής απορριμμάτων

Μαρκαντώνη Φωτεινή

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νεολαίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υπεύθυνη Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

Σιώμος Βλάσσιος

Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αστικού Πράσινου

Μακρής Λουκάς

Αντιδήμαρχος σε θέματα αθλητισμού

Μετάβαση στο περιεχόμενο