Αντιδήμαρχοι

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας δημοσίων και κοινοχρήστων χώρων, οδοκαθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού

Μητροπούλου Γεωργία

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας και Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία

Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος  Πολεοδομίας & Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπεύθυνη Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης

Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Διαχείρισης και Αποκομιδής απορριμμάτων

Τσουχνικάς Ηλίας

Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής & λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

Μαρκαντώνη Φωτεινή

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νεολαίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υπεύθυνη Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

Σιώμος Βλάσσιος

Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αστικού Πράσινου