Αντιδήμαρχοι

Κοσμοπούλου Αναστασία

Αντιδήμαρχος Νομικής Υπηρεσίας,  Δ/νσης ΚΕΠ & υπεύθυνη για την Δημοτική Κοινότητα  Πεντέλης

Μητροπούλου Γεωργία

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας και Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία

Αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος  Πολεοδομίας & Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Τσουχνικάς Ηλίας

Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής & λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

Πολίτη Ελένη

Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας

Σιώμος Βλάσσιος

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού