Αντιδήμαρχοι

Αργύρη Άρτεμις: Αντιδήμαρχος Πολιτισμικής Αναβάθμισης και Προβολής της Πολιτιστικής Ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης

Αντιδήμαρχος Πολιτισμικής Αναβάθμισης και Προβολής της Πολιτιστικής Ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
i. Δικαίωμα υπογραφής για τα κάτωθι αναφερθέντα: έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις «με εντολή Δημάρχου» αναφορικά με τον τομέα ευθύνης και εποπτείας στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης, πάντοτε μετά την μονογραφή του σχεδίου εγγράφου από τη Δήμαρχο .
ii. Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης και τη μέριμνα και εποπτεία για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης και την επίλυση των προβλημάτων.
iii. Tο σχεδιασμό, συντονισμό και την υλοποίηση με δικαίωμα υπογραφής ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμικής Αναβάθμισης και Προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης: προτάσεων, μελετών και δράσεων ανάδειξης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διοργάνωση Φεστιβάλ Πεντελικού, το συντονισμό και συνέργεια με τοπικούς συλλόγους, φορείς, πολιτιστικά κέντρα καθώς και τις οικείες και αρμόδιες Διευθύνσεις και τμήματα του Δήμου, για την αναβάθμιση και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας (city branding) του Δήμου Πεντέλης, τη συνεργασία με μορφωτικά και πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης (city branding), την υποστήριξη του Θεσμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, καθώς και την εκπροσώπηση σε περιφερειακά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, συνδέσμους και φορείς των αντίστοιχων Υπουργείων με στόχο το city branding.Βιογραφικό:

Η Άρτεμις Αργύρη έχει σπουδάσει Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πολιτισμική Διοίκηση και Διαχείριση ενώ τελεί ως υποψήφια διδάκτωρ και επιστημονική συνεργάτης του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Μεταξύ των επαγγελματικών της συνεργασιών αναφέρονται ενδεικτικά η Αρχαιολογική Εταιρεία, το Ε.Λ.Ι.Α., η Γαλλική Σχολή Αθηνών, το Ίδρυμα Ευγενίδου, ενώ παράλληλα διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των εκδόσεων, την επιμέλεια εκθέσεων, το συντονισμό projects και την επικοινωνιακή προβολή μορφωτικών και πολιτισμικών οργανισμών σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην κοινωνιοσημειωτική της θέασης και στην πολιτική και πολιτισμική επικοινωνία με στόχο την ανάδειξη του δημόσιου χώρου, τη βιώσιμη πολιτισμική και περιβαλλοντική τοπική ανάπτυξη και την προβολή της ταυτότητας της πόλης, ενώ είναι μέλος Διεθνών Δικτύων Πόλεων με αντίστοιχες συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Επί του παρόντος τελεί ως ερευνήτρια και μέλος του ευρωπαϊκού προγράμματος CODES (Communication, Cultural Diversity, Solidarity) στο πλαίσιο του Erasmus ⁺ Strategies.

Ηλιόπουλος Παναγιώτης: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

Της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Υποδομών, Καθαριότητας και Πρασίνου και την εποπτεία και ευθύνη επ’ αυτών.Βιογραφικό:

 • Επιχειρηματίας εστίασης
 • Στέλεχος τμήματος πωλήσεων της Πολυεθνικής Εταιρείας British American Tobacco
 • Πτυχιούχος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου (University of East London)
 • Κάτοχος 2 ξένων γλωσσών ανώτατο επίπεδο
 • Αντιπρόεδρος πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής
 • Πρόεδρος Νεολαίας Δήμου  Πεντέλης
Κοσμοπούλου Αναστασία: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πολιτών

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

Των Διοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της Νομικής Υπηρεσίας και του Αυτοτελούς Γραφείου Δημότη καθώς και επί θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Πεντέλης.Βιογραφικό:

 • Δικηγόρος
 • Δημοτική Σύμβουλος Μελισσίων την περίοδο 1999 – 2010
 • Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μελισσίων το έτος 2001 και 2003 – 2004
 • Αντιδήμαρχος Μελισσίων 2009 – 2010
 • Δημοτική Σύμβουλος Πεντέλης από το 2011 μέχρι σήμερα.

Μαρκαντώνη Φωτεινή: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Νεολαίας

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Νεολαίας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 1. Δικαίωμα υπογραφής για τα κάτωθι αναφερθέντα: έγγραφα , πιστοποιητικά και βεβαιώσεις  «με εντολή Δημάρχου» αναφορικά με τον τομέα ευθύνης της , πάντοτε μετά την µονογραφή του σχεδίου εγγράφου από τη Δήμαρχο .
 2. Την ευθύνη την οργάνωση και το συντονισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου και πολιτικός προϊστάμενος των τμημάτων και των υπηρεσιών του ΟΕΥ του Δήμου που αφορούν τις πολιτιστικές δραστηριότητες όπως και για τα ζητήματα που αφορούν τα οργανωτικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα των Πολιτιστικών Κέντρων & φορέων του Δήμου, την συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς για θέματα πολιτισμού. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι αρμοδιότητές της αφορούν: Το σχεδιασμό, την ευθύνη λειτουργίας και τη μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα πολιτισμού, όπως ενδεικτικά τη λειτουργία τμημάτων εκμάθησης πολιτιστικών δεξιοτήτων, την οργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, την οργάνωση πολιτιστικών, πνευματικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων μόνιμων ή εποχικών, την οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν το βιβλίο, την οργάνωση θεατρικών και χορωδιακών τμημάτων όλων των ηλικιών, την οργάνωση κινηματογραφικής λέσχης και θερινού κινηματογράφου κ.α.
 3.  Όλες τις οριζόντιες δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος και αφορούν νέους μέχρι 30 ετών. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων που απευθύνονται στη νέα γενιά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φεστιβάλ νέων, λειτουργία γραφείου νεολαίας, οργάνωση δράσεων “ημέρα καριέρας”, δημιουργία και λειτουργία δημοτικών ανοικτών ή κλειστών χώρων για νέους κ.α.

 

 

Βιογραφικό:

Γεννήθηκε στη Δράμα και κατοικεί στα Μελίσσια από το 1975.

Είναι παντρεμένη με τον Παναγιώτη Στασινό και έχει δύο παιδιά 12 και 13 χρόνων.

Είναι καθηγήτρια Αγγλικών και Γαλλικών και ιδιοκτήτρια δύο Κέντρων Ξένων Γλωσσών στα Μελίσσια.

Είναι πτυχιούχος της Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του μεταπτυχιακού τίτλου Maitrise FLE του Πανεπιστημίου Standhal της Grenoble.

 

Έχει διατελέσει:

 • Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Πεντέλης.
 • Πρόεδρος σε τρίτη διετία στο 4ο Δημοτικό Μελισσίων.
 • Ταμίας σε δεύτερη διετία στην Ένωση Γονέων Πεντέλης.
 • Μέλος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Κηδεμόνων Αττικής.
 • Μέλος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.
 

Έχει διατελέσει επί δημαρχίας Μανώλη Γραφάκου:

 • Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μελισσίων 2009 – 2010.
 • Υπεύθυνη εκπόνησης του Πολιτιστικού Προγράμματος του Δήμου Μελισσίων από το 2008 – 2010 με κύριες δράσεις τη διεύρυνση των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου, τη διοργάνωση των μεγάλων εκδηλώσεων του Δήμου: Καρναβάλι, Γιορτή Μελιού, Διαπολιτιστικές Ανταλλαγές, Συναυλίες κ.ά.
 • Υπεύθυνη λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου το 2008.
 

Από το 2011 συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Συμπολιτείας στην Πρωτοβάθμια 2017 – 2019 και Δευτεροβάθμια 2015 – 2016 Σχολική Επιτροπή.

Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές του Δήμου που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, Σχολικών Επιτροπών και Αδελφοποιήσεις.

Μέλος του Δ.Σ. Πολιτιστικού Κέντρου από το 2003 – 2010.

Γεν. Γραμματέας του Πολιτιστικού Κέντρου το 2003.

Το 2019 εξελέγη Δημοτική Σύμβουλος Πεντέλης με το Συνδυασμό «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ Μελίσσια – Νέα Πεντέλη – Πεντέλη».

Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία: Αντιδήμαρχος Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

Αντιδήμαρχος Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και την εποπτεία και ευθύνη επ’ αυτών.

 

 

Βιογραφικό:

Γεννήθηκα στην Αθήνα και από το 1982 κατοικώ στα Μελίσσια . Με τον σύζυγό μου έχουμε αποκτήσει δύο παιδιά που γεννήθηκαν και ενηλικιώθηκαν στα Μελίσσια.

Είμαι πτυχιούχος Φυσικός της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων (MSc) στη “Φυσική Περιβάλλοντος – Μετεωρολογία”  από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” από το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Πανεπιστημίου Πειραιά- Πανεπιστημίου Πελοποννήσου- Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης . Από το 1992 εργάζομαι ως ελεύθερη επαγγελματίας

Ως γονέας , με έρεισμα τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, συμμετείχα ενεργά σε  τοπικούς συλλόγους .

Το 2011 ασχολούμαι για πρώτη φορά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Δήμο Πεντέλης. Εκλέγομαι Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πεντέλης τις περιόδους 2011-2014 , 2014-2019 και 2019-2023.

Διετέλεσα

 • Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών-Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος  –  Υποδομών & Κ.Ε.Π. ( 2013-2014 )
 • Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης – Παιδείας- Πολιτισμού -Αθλητισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης( 2014-2017 )
 

Επίσης έχω διατελέσει

 • Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος  για το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Πεντέλης» ( 2017- 10ο /2018)
 • Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ( 2011-2012) ,
 • Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης ( 2011-2014 και 2017 -10ο/2018 )
 • Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πεντέλης (2014-2016)
 • Μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ (2018-2019)
 

Σήμερα είμαι Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας  , μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος στο Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων.

Στη μέχρι σήμερα αυτοδιοικητική πορεία μου , με ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μου, με εντιμότητα και με αποτελεσματικότητα έκανα πράξη το όραμά μου και προσέφερα πολυεπίπεδο έργο  για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική εξέλιξη των πόλεών μας. Στη διάρκεια της θητείας μου αγοράστηκε ο ελεύθερος χώρος- οικόπεδο απέναντι από το Κολυμβητήριο Μελισσίων , αξιοποιήθηκαν χρηματοδοτήσεις εντάσσοντας έργα στο ΕΣΠΑ, κατασκευάστηκε ο 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μελισσίων, έγιναν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία , βελτιώθηκαν οι υποδομές και αναβαθμίστηκε ο τεχνολογικός εξοπλισμός των σχολείων, πραγματοποιήθηκαν καινοτόμες δράσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ,  συστάθηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο του δήμου Πεντέλης κ.α.  .

Επίσης ως Αντιδήμαρχος Παιδείας , με στόχο  την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής στη φιλοσοφία της δια βίου μάθησης   , δημιούργησα στο δήμο μας το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Πεντέλης» και ήμουν Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τη λειτουργία του έως το 2018.

Σήμερα , με το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά , με εφόδια την εκφρασμένη εμπειρία μου και την τεχνοκρατική μου κατάρτιση , θέλω να αξιοποιήσω όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες ώστε οι πόλεις μας  να αναζωογονηθούν μέσα από μία συνεκτική στρατηγική  βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που θα προάγει την ποιότητα ζωής των κατοίκων , θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή , θα προστατεύει το φυσικό κεφάλαιο και θα αναδεικνύει την πολιτισμική ταυτότητα του τόπου μας.

Πολίτη Ελένη: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, Ψυχικής Υγείας, Προληπτικής Ιατρικής και Ενημέρωσης των Πολιτών, Δημόσιας Υγείας

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, Ψυχικής Υγείας, Προληπτικής Ιατρικής και Ενημέρωσης των Πολιτών, Δημόσιας Υγείας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

Την εποπτεία, το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση των
δράσεων του Δήμου στους ανωτέρω τομείς, ενώ θα είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των τμημάτων του
ΟΕΥ του Δήμου, “Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας” , “Διαχείρισης Κέντρων Κοινότητας
και Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών” και ΚΕΠ Υγείας.

 

Βιογραφικό:

 • Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού.
 • Εργάσθηκε ως ιατρός παθολόγος στο 1ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ (πρώην Παπαδημητρίου) επί 25ετία.  Σήμερα είναι Διευθύντρια της Β’ Παθολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.
 • Από το 2002 έως το 2010 διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Μελισσίων
 • Σήμερα είναι Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Πεντέλης.