Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απολογισμός Εθελοντικής Αιμοδοσίας 2019 – 2021

Από το Νοέμβριο 2019 έως τον Ιούνιο 2021 πραγματοποιήθηκαν επτά (7) ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο Πεντέλης:

α) 27 Νοεμβρίου 2019

β) 20 Μαρτίου 2020

γ) 7 και 8 Απριλίου 2020

δ) 8 Ιουλίου 2020

ε)8 Νοεμβρίου 2020

στ)28 Φεβρουαρίου 2021

η) 16 Ιουνίου 2021

Συνολικά προσήλθαν 413  εθελοντές αιμοδότες από τους οποίους συγκεντρώσαμε 366 ωφέλιμες μονάδες αίματος.

Το Νοέμβριο 2019 παραλάβαμε ελλειμματικά τον τομέα της αιμοδοσίας κατά 246 μονάδες αίμα.

Το Νοέμβριο 2020 καταφέραμε και καλύψαμε το έλλειμα

Το Φεβρουάριο 2021 καταφέραμε και είχαμε ισόποσες αιμοδοτήσεις – καλύψεις (3007 -3007)

Συμπέρασμα:

Το έλλειμμα ήταν 246

Από το Νοέμβριο 2019 έως τον Αύγουστο 2021 καλύψαμε το έλλειμα και χορηγήσαμε 219 μονάδες σε 138 αιτήματα Συμπολιτών μας

Συνολικά μέχρι σήμερα από την αρχή λειτουργίας της αιμοδοσίας

3039  αιμοδοτήσεις (Ιούνιος 2021)      3075 καλύψεις (Αύγουστος 2021)

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο