Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

Μετάβαση στο περιεχόμενο