Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            Μελίσσια, Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  21ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  με τηλεδιάσκεψη Ημερομηνία Πρόσκλησης:

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 20ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                               Μελίσσια, Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  20ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  με τηλεδιάσκεψη Ημερομηνία Πρόσκλησης:

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 19ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                  Μελίσσια, Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  19ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  με τηλεδιάσκεψη Ημερομηνία Πρόσκλησης:

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                 Μελίσσια ,Τρίτη 11 Ιουλίου 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  18ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                 Μελίσσια ,Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  17ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης Ημερομηνία Πρόσκλησης:

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                 Μελίσσια  21 Ιουνίου 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  16ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης Ημερομηνία Πρόσκλησης: 17.06.2022 Ημερομηνία

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    Μελίσσια  8 Ιουνίου 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  15ης/08-06-2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ημερομηνία Πρόσκλησης: 7

Περισσότερα »