Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Πίνακας Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                 Μελίσσια  21 Ιουνίου 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  16ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  δια ζώσης Ημερομηνία Πρόσκλησης: 17.06.2022 Ημερομηνία

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                    Μελίσσια  8 Ιουνίου 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  15ης/08-06-2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ημερομηνία Πρόσκλησης: 7

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                         Μελίσσια  09 Μαϊου 2022 Α/Α Απόφ. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΨΗΦΙΣΗ 131 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                   Μελίσσια  19 Απριλίου 2022 Α/Α Απόφ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 107 1.

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια   06 Απριλίου 2022   Α/Α Απόφ.   ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     ΨΗΦΙΣΗ  79/22 1.       Έγκριση προσλήψεων

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                        Μελίσσια   23  Μαρτίου 2022  Α/Α Απόφ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 66/2022 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων

Περισσότερα »