Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Πίνακας Αποφάσεων 29ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ    ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  7 Δεκεμβρίου 2021 Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 329/2021 1.       Εξειδίκευση πίστωσης για την

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  1 Δεκεμβρίου 2021  Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ 322/2021 1 ο:  Έγκριση 2ης  αναμόρφωσης τακτικού προϋπολογισμού

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 27ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  1 Δεκεμβρίου 2021    Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ 315/2021 1 ο:  Έγκριση μελέτης και καθορισμός

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 26ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  19  Νοεμβρίου  2021   Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ ———– 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  25ης/25-10-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 262/2021 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                              Μελίσσια  25  Οκτωβρίου  2021    Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 249/2021 1.       Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ έως

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  23ης/21-9-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)  Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 239/2021 1. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής, συνοπτικού

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  22ης/14-9-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)    Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΨΗΦΙΣΗ  233/2021 1ο Υποβολή απόφασης Δημάρχου 716/2021

Περισσότερα »

Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                               Μελίσσια  10 Σεπτεμβρίου 2021  Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 226 1.Έγκριση 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την

Περισσότερα »