Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποφ 1741/2019 – Απόφαση Πρόσληψης Γενικού Γραμματέα

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1741_19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο