Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποφ 2010/2019 – Αυτοδίκαιη μεταφορά στον Δήμο Πεντέλης, του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. που καταργήθηκαν

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο