Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποφ 2089/2016 – Πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Επισυνάπτεται το αναρτημένο με αρ. ΑΔΑ αρχείο με την Απόφαση Δημάρχου.                                        

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο