Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Αποφ 2109/2019 – Ορισμός υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Πεντέλης

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο