Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόφαση Δημάρχου 577/2020

Δείτε εδώ την 577/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο