Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ογκώδη αντικείμενα, έπιπλα, στρώματα

Τα ογκώδη απορρίμματα (έπιπλα, στρώματα, κα.) είναι ένα σημαντικό τμήμα των απορριμμάτων του δήμου μας, που λόγω του όγκου τους δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα αισθητικής και καθαριότητας στην πόλη. Μέριμνα όλων μας είναι να μην μένουν παρά ελάχιστες ώρες στους δρόμους της πόλης.

Ο Δήμος Πεντέλης συλλέγει με ειδικό όχημα τα απορρίμματα αυτά, κάθε Τρίτη και Παρασκευή πρωί. Απαραίτητο πριν να έχει ειδοποιηθεί ο Δήμος είτε τηλεφωνικά στο τηλ 213 2050098 – 99, είτε ηλεκτρονικά στο FixMyCity, σημειώνοντας στις παρατηρήσεις του συστήματος: (α) την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η συλλογή και (β) τον όγκο των απορριμμάτων κατ’ εκτίμηση.

Καλούμε τους πολίτες να αφήνουν τα απορρίμματα αυτά, το νωρίτερο το βράδυ της Δευτέρας ή της Πέμπτης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο