Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

12 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόφαση Δημάρχου Πεντέλης 89/2020 – ορισμός προϊσταμένων

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου με αρ. ΑΔΑ.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο