Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

14 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόφαση Δημάρχου 1922/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση της Δημάρχου Πεντέλης με αριθμό ΑΔΑ.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο