Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόφαση Δημάρχου 2128/2019 : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πεντέλης 2019-2021

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου 2128/2019 για την Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πεντέλης 2019-2021 με αριθμό ΑΔΑ.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο