Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

30 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόφαση Δημάρχου 2241/2019 – Τοποθέτηση μεταφερόμενου προσωπικού

Επισυνάπτεται η Απόφαση 2241/2019 της Δημάρχου Πεντέλης με αριθμό ΑΔΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο