Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόφαση Δημάρχου 2241/2019 – Τοποθέτηση μεταφερόμενου προσωπικού

Επισυνάπτεται η Απόφαση 2241/2019 της Δημάρχου Πεντέλης με αριθμό ΑΔΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο