Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

11 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Απόφαση Δημάρχου 235/2020

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο