Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Παναγιώτης Πανάγος - Γενικός Γραμματέας

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ

Έχοντας την πεποίθηση ότι η επαγγελματική μου πορεία αλλά και η παρουσία μου για πολλά χρόνια
στην τοπική αυτοδιοίκηση ως κοινοτικός και δημοτικός σύμβουλος αποτελεί εχέγγυο να
εργαστώ ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πεντέλης και μου δίνει τη δύναμη να συμβάλλω σε
μια επιτυχημένη πορεία της δημοτικής αρχής προς όφελος των δημοτών αλλά και στην αναβάθμιση και
αξιοπιστία του ίδιου του θεσμού.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΕΡΓΟ
– Διευθύνων Σύμβουλος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελληνικών Ταχυδρομείων – Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΤΑ.
Α.Ε. (2001 – 2004)
– Γενικός Διευθυντής: Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. – ΕΛΤΑ Courier (2016 – 2019)
– Διευθυντής
   Διοίκησης & Εκπαίδευσης: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελληνικών Ταχυδρομείων – Κ.Ε.Κ. ΕΛ.ΤΑ.
   Α.Ε.(2001 – 2015)
   Υπηρεσίας Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος & Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ΕΛΤΑ Α.Ε. (2020 – 2021)
– Προσωπάρχης
  ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (1997 – 2001)
  Περιφ/κής Δ/νσης Ανατ. Αττικής ΕΛ. ΤΑ.(1993–1997)
– Project Manager (ERASMUS+ & Leonardo Da Vinci)
  Experiential Training in 3D Virtual – Ex.Tra.-3D (2015 – 2018)
  INNOV’AGE:, Διαχείριση Ηλικιών στον Ευρωπαϊκό Ταχυδρομικό Τομέα (2016-2019)
  Training Partnership for Stress Management in the Postal Sector (2013 – 2015)
  COU.R.I.E.L. «Βέλτιστη Δρομολόγηση» (2008-2010)
  European Postman / EPO (2003-2005)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΌ ΕΡΓΟ
– Σύμβουλος Εκπαίδευσης: Εταιρεία Συμβούλων: Zisimatos Management
– Ειδικός Συνεργάτης
  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών/τριών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου MIS
  482356»
  ΙΝΕ/ΓΣΣΕ: Εκπόνηση Επαγγελματικού Περιγράμματος «Τεχνικός Διανομής Προϊόντων και Υπηρεσιών
– Σύμβουλος Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού: Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Οινιάδων (Αιτωλοακαρνανία)
– Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.), Ελληνική Βιομηχανία
   Γάλακτος και Αλεύρου (ΕΒΓΑ),

-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
– Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά:
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Σχολή Στατιστικής

.

Μετάβαση στο περιεχόμενο