Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Γεωπύλη

Ο Δήμος Πεντέλης στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού  των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον δημότη του, παρέχει την δυνατότητα προβολής και λήψης γεωχωρικής πληροφορίας μέσα από μια σύγχρονη εφαρμογή γεωχωρικών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την πλατφόρμα του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και με την επιλογή της ανάλογης υπο-εφαρμογής μπορεί να λάβει πληροφορία με μια ματιά και απλά κλικάροντας την θέση ενδιαφέροντος για τις κάτωθι κατηγορίες.

Για την χρήση των δεδομένων αρχείων γεωγραφικής πληροφορίας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Εντοπίστε το οικοδομικό τετράγωνο που σας ενδιαφέρει.
  2. Αναζητήστε όλα τα αναφερόμενα εμπλεκόμενα ΦΕΚ όχι μόνο στο επίπεδο των πολεοδομικών στοιχείων αλλά και στο επίπεδο των χρήσεων γης.
  3. Αναζητήστε και κατεβάστε τα ΦΕΚ και τα Σχέδια από  τα ανάλογα επίπεδα πληροφορίας.
  4. Ελέγξτε  τα διαγράμματα από το πρώτο χρονικά εμπλεκόμενο έως το τελευταίο.
  5. Αναζητήστε από τις λίστες excel τα εμπλεκόμενα διαγράμματα εφαρμογής και τεχνικές εκθέσεις, ελέγχοντας την ισχύ τους σε περίπτωση ύπαρξης τροποποίησης σχεδίου πόλης.
  6. Καταλήξτε στην ισχύουσα κατάσταση .
  7.  Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με την πολεοδομία του Δήμου Πεντέλης.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στην εφαρμογή GIS είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν είναι με λεπτομέρεια .

Μετάβαση στο περιεχόμενο