Γεωπύλη

Ο Δήμος Πεντέλης στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού  των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον δημότη του, παρέχει την δυνατότητα προβολής και λήψης γεωχωρικής πληροφορίας μέσα από μια σύγχρονη εφαρμογή γεωχωρικών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την πλατφόρμα του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και με την επιλογή της ανάλογης υπο-εφαρμογής μπορεί να λάβει πληροφορία με μια ματιά και απλά κλικάροντας την θέση ενδιαφέροντος για τις κάτωθι κατηγορίες: