Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού έως 31 Μαρτίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15  σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες με τα   Έσοδα 3ος/2020   και  Έξοδα 3ος/2020  κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο