Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

4 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημοτολόγιο

Για όλα τα θέματα Δημοτολογίου παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κ.

Σκουδριάνος Νικόλαος, Τηλ.: 2132050035, email: mainprotocol@penteli.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού: 8:00 – 14:30

Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας δημοτών

Οι βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας χορηγούνται από το Τμήμα Αστικής κ Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας σε δημότες από το Μητρώο Πολιτών και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη χορήγηση τους:

– ΑΙΤΗΣΗ
– ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας ΜΗ δημοτών

Οι βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας χορηγούνται από το Τμήμα Αστικής κ Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας σε κατοίκους που διαμένουν εντός του Δήμου Πεντέλης και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη χορήγηση τους:

 

– ΑΙΤΗΣΗ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΗΤΑΣ
– ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ και ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ όταν πρόκειται για αλλοδαπούς

– ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ όπως ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΟ ( ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΣΤΑΘΕΡΗΣ /ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ), ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ η ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ

Δήλωση πολιτογράφησης

Η δήλωση πολιτογράφησης είναι δικαιολογητικό που αναφέρεται στην αίτηση πολιτογράφησης του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού που επιθυμεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια. Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της είναι:


– ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ κ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
– 2 (ΔΥΟ) ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
– ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ όπως ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΟ ( ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΣΤΑΘΕΡΗΣ /ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ), ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ η ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΔΗΛΩΣΗ.

 

Η δήλωση πολιτογράφησης εκδίδεται στο Τμήμα Αστικής κ Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας, καθημερινά και ώρες από τις 09.00 -14.00.

Μεταδημοτευση ανύπαντρου άνδρα ή γυναίκας

– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ µε πλήρη τα στοιχεία και απαραίτητα ο αριθµός και τόπος του Μητρώου Αρρένων όταν πρόκειται για άνδρα.(αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
– Αίτηση προς τον Δήµο µας.
– Φωτοτυπία Δήλωσης της Εφορίας ή του εκκαθαριστικού [πρώτη σελίδα] των δύο [2] τελευταίων ετών.
– Λογαριασµό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ παλαιό και πρόσφατο που να προκύπτει η διετής διαµονή.
– Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86

 

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού: 8:00 – 14:30

Μεταδημότευση οικογένειας

– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από το Δήµο ή την Κοινότητα που είναι τώρα εγγεγραµµένη η Οικογένεια µε ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ.(αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
– Αίτηση προς τον Δήµο µας µε τις γνήσιες υπογραφές όλων των ενηλίκων ατόµων της Οικογένειας. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν δεν παρευρεθούν όλα τα ενήλικα άτοµα της οικογένειας στο Δήµο πρέπει αυτός που θα τους εκπροσωπήσει να έχει το γνήσιο της υπογραφής τους πάνω στην ΑΙΤΗΣΗ θεωρηµένο από την Αστυνοµία ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.
– Φωτοτυπία Δήλωσης της Εφορίας ή του εκκαθαριστικού [πρώτη σελίδα] των δύο [2] τελευταίων ετών.
– Λογαριασµό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ παλαιό και πρόσφατο που να προκύπτει η διετής διαµονή.
– Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού: 8:00 – 14:30

Οικογενειακή μερίδα νεονύμφων

– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ από τους Δήµους ή τις Κοινότητες που είναι γραµµένοι τώρα. (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
– Ληξιαρχική Πράξη Γάµου.
– Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης και Βάπτισης των παιδιών [εάν ήδη υπάρχουν]
– Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων των παιδιών [αγοριών] αν έχουν εγγραφεί σε άλλο Δήµο.
– Αιτήσεις προς τον Δήµο µας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πρέπει να υπογράψουν στο Δήµο και οι δύο σύζυγοι,διαφορετικά θα φέρουν εξουσιοδότηση θεωρηµένη από το Αστυνοµικό Τµήµα.
– Φωτοτυπία Δήλωσης της Εφορίας ή του εκκαθαριστικού [πρώτη σελίδα] των δύο [2] τελευταίων ετών.
– Λογαριασµό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ παλαιό και πρόσφατο που να προκύπτει η διετής διαµονή.
– Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού: 8:00 – 14:30

Μετάβαση στο περιεχόμενο