Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διαγραμμίσεις σε κεντρικές διασταυρώσεις και διαβάσεις της πόλης με προτεραιότητα τα Σχολεία

Ο Δήμος Πεντέλης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας στην πόλη, με επίκεντρο την εύρυθμη κυκλοφοριακή λειτουργία οδηγών και πεζών, πραγματοποιεί διαγραμμίσεις σε κομβικά σημεία και διαβάσεις.

Με βάση το σχεδιασμό, δίνεται προτεραιότητα σε διαβάσεις και διασταυρώσεις, οι οποίες βρίσκονται περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων, με στόχο την ασφαλή πρόσβαση και διέλευση προς αυτά.

Οι διαγραμμίσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 4/9 και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Έχει προγραμματιστεί να γίνουν συνολικά σε 40 σημεία και στις τρεις δημοτικές κοινότητες.

Η οδική ασφάλεια και η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής. Για το λόγο αυτό ανάλογες εργασίες θα υλοποιούνται όταν και όπου κρίνεται αναγκαίο, ενώ παράλληλα επανεξετάζονται τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ώστε να διαρκούν περισσότερο χρόνο.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο