Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Κ.Η.Σ.Κ.

Ο Δήμος Πεντέλης θα προβεί σε διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Κ.Η.Σ.Κ. για την απευθείας ανάθεση, με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, του έργου κατηγορίας 24- Δασικές Μελέτες με τίτλο: «Σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης και Τεχνικών Εκθέσεων Εργασιών για το

 

α. Άλσος Γυμναστηρίου- Προφ. Ηλία στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης και

β. Πάρκο Τσαγκάρη στη Δ.Κ. Μελισσίων

γ. Αλσύλλιο Αγ. Σίλα στη Δ.Κ. Ν. Πεντέλης

του Δήμου Πεντέλης»

προϋπολογιζόμενης αξίας 24.670,79 € συμπερ. Φ.Π.Α.

Η ηλεκτρονική κλήρωση μέσω Κ.Η.Σ.Κ. θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Κλήρωσης την 5η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας στο Δημοτικό Κατάστημα Μελισσίων (Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια).

Δείτε την Απόφαση εδώ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο