Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Δροσάτος Νικόλαος, Πρόεδρος

  • Κολοβός Μαρκόπουλος Γεώργιος Στέφανος 
  • Βορέας Σεβαστός 
  • Σκιαδά Ελένη 
  • Δημητράκης Γεώργιος 
  • Ζώη Αγνή
  • Φρατζής Απόστολος 
  • Δούκα Λασιθιωτάκη Μαρία
  • Γρίβα Ειρήνη 
  • Αποστολίδης Γεώργιος
  • Μαυρογεώργη Δέσποινα
Μετάβαση στο περιεχόμενο