Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

Μιχελακάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος

  • Μπουλούκος Ιωάννης
  • Φλίντρας Σωτήριος
  • Οικονομίδης Νικόλαος
  • Βηλαρά Αναστασία
  • Μπουκίου Μαρία Μαρίνα
  • Γκιζιάκη Μπάρδη Ερνεσίνη