Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης

Σουτάδη Καπράλου Χρυσούλα, Πρόεδρος

  • Ξάφης Σπυρίδων
  • Γεωργόπουλος Κανέλλος
  • Σιμάτου Βασιλική
  • Κοσμερίδου Μαρία Βαρβάρα
  • Φιλιππίδης Φίλιππος