Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης

Ξάφης Σπυρίδων, Πρόεδρος

  • Γεωργόπουλος Κανέλλος
  • Σιμάτου Βασιλική
  • Λιβιεράτος Γρηγόρης
  • Κοσμερίδου Μαρία Βαρβάρα
  • Αλεξόπουλος Ηλίας
  • Φιλιππίδης Φίλιππος