Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η κατάργηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πεντέλης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πεντέλης, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εγκρίνει την κατάργηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πεντέλης με τις επωνυμίες «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» και «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».

Όπως αναφέρεται σχετικά στην απόφαση το προσωπικό των ΝΠΔΔ καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου.

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η κατάργηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πεντέλης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενέκρινε την κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πεντέλης, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εγκρίνει την κατάργηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πεντέλης με τις επωνυμίες «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης» και «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης».

Όπως αναφέρεται σχετικά στην απόφαση το προσωπικό των ΝΠΔΔ καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου.

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_SDT_KatargisiNP.pdf [ ] 162 kB

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο