Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

24 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου

Δήμητρα Κεχαγιά: «Το 2020 θα είναι έτος εκπόνησης μελετών για την πόλη, ώστε να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις και να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και τη στασιμότητα στα πολεοδομικά θέματα, στην απόκτηση γης, στις συνθήκες κυκλοφορίας, στις κτηριακές υποδομές και στην εξοικονόμηση ενέργειας»

Στους στόχους του νέου Τεχνικού Προγράμματος του 2020, αναφέρθηκε η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, λέγοντας ότι η στρατηγική της νέας δημοτικής αρχής για το μέλλον της πόλης κινείται σε πέντε άξονες, οι οποίοι είναι:

Αναφερόμενη στο νέο τεχνικό πρόγραμμα και στα έργα που αυτό που περιλαμβάνει, η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά ανέφερε τα εξής: «Θα συνεχίσουμε με γρήγορους ρυθμούς τα έργα που παραλάβαμε σε εξέλιξη. Κινούμαστε γρήγορα να απορροφήσουμε στο σύνολό τους τα ποσά από το «Φιλόδημο» και το πράσινου ταμείου που αφορούν την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων.  Τα έργα χρηματοδοτούνται συνολικά με 615.000 Ευρώ από τρίτους, αλλά και ο Δήμος μας πρέπει να τα χρηματοδοτήσει με άλλα 343.000.  Τα χρήματα αυτά τα έχουμε εξασφαλίσει από ίδιους πόρους, όπως θα φανεί και στον προϋπολογισμό σε λίγες μέρες. Επίσης θα κινηθούμε πολύ γρήγορα για την δημοπράτηση του έργου ανάπλασης του παλαιού Λατομείου του Ράϊκου. Προβλέπουμε δύο νέα έργα χρηματοδοτούμενα από πόρους του Δήμου, για τη συντήρηση πεζοδρομίων, οδικού δικτύου και σχολείων. Για το 2020, προγραμματίσουμε 250.000 ευρώ για τα έργα αυτά. Έχουμε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα απόκτησης γης, κάνοντας χρήση του τέλους του 0,50. Θα ανακοινώσουμε σε καταλληλότερο χρόνο τις προτεραιότητές μας»

Το 2020 θα είναι για το Δήμο Πεντέλης έτος μελετών, τόνισε η Δήμαρχος και συνέχισε: «Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε έμφαση στη γρήγορη εκπόνηση πολλών απαραίτητων μελετών. Για μελέτες προβλέπουμε ποσό κοντά στις 500.000 ευρώ. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο Δήμος ας να αποκτήσει εφόδια, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει έργα από τις χρηματοδοτικές πηγές που υπάρχουν. Οι μελέτες δίνουν έμφαση στη βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του ΣΒΑΚ, στην ενεργειακή αναβάθμιση».

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο