Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πρόγραμμα παροχής δωρεάν υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές της Α΄και Β΄ Λυκείου των δημόσιων σχολείων του Δήμου Πεντέλης

Mια νέα δωρεάν παροχή του Δήμου Πεντέλης προς τις οικογένειες της πόλης μας που έχουν παιδιά μαθητές στην Α και Β Λυκείου στα δημόσια σχολεία του Δήμου μας, αυτή των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ειδικότερα η παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές της Α και Β Λυκείου και στις οικογένειές τους, περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ΤΕST διερεύνησης της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και συμβουλευτική σε δύο (2) συνεδρίες με εξειδικευμένο σύμβουλο σταδιοδρομίας, η μία ατομική μόνο με τον μαθητή/την μαθήτρια και η δεύτερη με τον μαθητή/την μαθήτρια και τους γονείς του. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εκτός σχολικού ωραρίου, είτε δικτυακά, είτε σε χώρους του Δήμου Πεντέλης.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ενίσχυση των μαθητών για την εκτίμηση, κατανόηση και αποτελεσματική διαχείριση των διαφόρων σταδίων της σταδιοδρομίας τους σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Μάλιστα η ανάγκη αυτής της ενίσχυσης είναι ακόμα εντονότερη στις μέρες μας όπου υπάρχει γρήγορη εναλλαγή των επαγγελματικών δεδομένων και η τεχνολογία κυριαρχεί και μεταβάλλει τους όρους σε όλα τα επίπεδα και πεδία. Έτσι ο σύγχρονος έφηβος έχει ανάγκη ενημέρωσης για τις δεξιότητες που απαιτούνται και απόκτησης της αυτογνωσίας για τα χαρακτηριστικά που διαθέτει ή επιθυμεί να αναπτύξει.

Επιπρόσθετα με την υπηρεσία αυτή, θα διατεθεί ΔΩΡΕΑΝ η πρόσβαση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των Λυκείων του Δήμου μας στη Τράπεζα Πληροφοριών Επαγγελματικού Προσανατολισμού www.mysep.gr, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ, προγράμματα σπουδών, στατιστικά βάσεων εισαγωγής, σπουδές στο εξωτερικό, μεταπτυχιακά προγράμματα, οδηγίες για συμπλήρωση μηχανογραφικού, μετεγγραφές, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κ.α.

Οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, από τις αρχές Νοεμβρίου θα μπορούν να συμπληρώσουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στην Α ή στη Β Λυκείου των δημοσίων σχολείων του Δήμου Πεντέλης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο