Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

15 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενημέρωση κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gr) στη θεματική ενότητα με μορφή εικόνας (banner) «Θέματα Πολιτικής Προστασίας», ή ακολουθώντας τη διαδρομή Κοινωνία   → Προστασία → Πολιτική Προστασία, υπάρχει αναρτημένο υλικό για την ενημέρωση των υπηρεσιών και των πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας  (Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών, χρήσιμοι σύνδεσμοι κ.λ.π.).

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο