Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν τις δράσεις του Δήμου που αφορούν το Πεντελικό βουνό και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης

Μακρής Λουκάς

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα αθλητισμού

Πολίτη Ελένη

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ψυχική υγεία, προληπτική ιατρική και ενημέρωση των πολιτών, ΚΕΠ Υγείας ζητήματα που αφορούν την πανδημία COVID-19.