Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αργύρη Άρτεμις

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης και υπεύθυνη για την Πολιτισμική Αναβάθμιση και Προβολή της Πολιτιστικής Ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης

Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν τις δράσεις του Δήμου που αφορούν το Πεντελικό βουνό και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης

Μακρής Λουκάς

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα αθλητισμού