Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν τις δράσεις του Δήμου που αφορούν το Πεντελικό βουνό και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πεντέλης

Μετάβαση στο περιεχόμενο