Διεύθυνση & Στοιχεία επικοινωνίας

Καλαμβόκη 2α – ΤΚ:15127 – Μελίσσια

  • 2132050098, 2132050099
  • Τηλεφωνικό Κέντρο: 2132050000
  • Fax: 2132050039