Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Καταχώρηση δεσποζόμενων στο μητρώο του Δήμου

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονα το φαινόμενο απώλειας ή και εγκατάλειψης ζώων συντροφιάς και στις τρεις πόλεις του δήμου μας.

Η διοίκηση του δήμου παρακαλεί τους πολίτες:

– αρχικά να προβούν στη σήμανση και καταγραφή των στοιχείων του ζώου με ψηφιακή ταυτότητα (τσιπ), και

– στην συνέχεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4039/12, άρθ.5, παρ. 1η, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14, άρθ. 46, παρ. 3), να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου τους.

Σκοπός της εγγραφής των ζώων σε μητρώο είναι να υπάρχουν στοιχεία για τον πληθυσμό των ζώων συντροφιάς, κάτι που είναι χρήσιμο τόσο για τη δημόσια υγεία και την δημόσια τάξη, όσο και για την αποτροπή της εγκατάλειψης των ζώων και τον ευκολότερο εντοπισμό των ιδιοκτητών των ζώων που έχουν χαθεί.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε την υπεύθυνη υιοθεσία, να βοηθάμε τα ζώα συντροφιάς και να προστατεύουμε τους πολίτες.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση επί του θέματος, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τον υπάλληλο του Δήμου Λιαγκάκη Γιώργο στο τηλέφωνο 2132050072

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο