Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κοιμητήρια

Κοιμητήριο Μελισσσίων
Διεύθυνση: Τέρμα Σκουφά, Κηφισιά 145 62, Ελλάδα

Κοιμητήριο Πεντέλης
Διεύθυνση: 2η ΚΑΛΛΙΣΙΩΝ, Πεντέλη 152 36, Ελλάδα

Κοιμητήριο Νταού Πεντέλης
Διεύθυνση: Τέλος Παντοκράτορος, Νταού Πεντέλη 152 36, Ελλάδα

Πληροφορίες: Πολύζος Βασίλειος – Καλαμβόκη 2α – 15127  – Μελίσσια – Τηλέφωνο : 213 2050036

Μετάβαση στο περιεχόμενο