Κοιμητήρια

Κοιμητήριο Μελλισίων
Διεύθυνση: Τέρμα Σκουφά, Κηφισιά 145 62, Ελλάδα

Κοιμητήριο Πεντέλης
Διεύθυνση: 2η ΚΑΛΛΙΣΙΩΝ, Πεντέλη 152 36, Ελλάδα

Κοιμητήριο Ντάου Πεντέλης
Διεύθυνση: Τέλος Παντοκράτορος, Ντάου Πεντέλη 152 36, Ελλάδα

Πληροφορίες : κα Θηραίου Μαρία, 2132050036 – thireou@melissia.gr