Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πεντέλης

«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πεντέλης»

Κοινωνικό Φαρμακείο: Σκιάθου 5, Τ.Κ. 15127 Μελίσσια, τηλ: 210-8032722, 210-8100884 & 885, e-mail: koinfarmakiopenteli@gmail.com

Λειτουργία των «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται:
α. Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας τους με μετρήσιμα αποτελέσματα,
β. Η συνέργειά τους με την τοπική κοινωνία,
γ. Η κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αλλαγή στερεοτύπων με στόχο τη ενεργό συμμετοχή κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό περισσότερων φορέων,
δ. Η βιωσιμότητα τους και μετά το πέρας της χρηματοδότησής τους.

Κοινωνικό Φαρμακείο:
Παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και λοιπών παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα.

Για πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δικαιούχου Φορέα (www.epeka.gr) ή να απευθύνονται στα αρμόδια Στελέχη στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών της Πράξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο