Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δήμος Πεντέλης: Μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης για την ανακούφιση γονέων και επιχειρήσεων

Σχετικά με τα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης για την ανακούφιση γονέων και επιχειρήσεων, ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

  1. Απαλλάσσονται οι γονείς από την καταβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας από 11 Μαρτίου 2020 και για όσο χρονικό διάστημα οι παιδικοί σταθμοί είναι κλειστοί σύμφωνα με το άρθρο 26 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Απριλίου 2020 (Αρ. ΦΕΚ. Τεύχος Α΄ 84). 
  1. Αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων, από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, σύμφωνα με το αρ. 37, παρ. 7 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ής Μαρτίου 2020. 
  1. Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, είναι ευνόητο ότι δεν διενεργούν μισθώσεις ή πωλήσεις για το επίμαχο χρονικό διάστημα, δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, και δεν θα αποδώσουν το 0,5% τέλος παρεπιδημούντωνκαι το τέλος 0,5% από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καθόσον δεν τα έχουν εισπράξει).      
  1. Για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασπορά του κορωνοϊούCOVID – 19, σχετικά με την απαλλαγή τους από το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού και το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, στα πλαίσια των παρ. 8 και 9 του άρθρο 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ής Μαρτίου 2020 

Η ελάφρυνση των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την πανδημία είναι διαρκής μέριμνα του Δήμου Πεντέλης. Γίνεται μελετημένα και τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Η Διοίκηση του Δήμου, σε συνεχή συντονισμό με την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών, θα λαμβάνει κάθε μέτρο που θα χρειαστεί. 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο