Καλωσορίζουμε το θερινό ηλιοστάσιο στο Πεντελικό βουνό

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Φάλαγγα Νίκο για την φωτογραφία
Δυστυχώς ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών έχει ήδη συμπληρωθεί.
Θα επανέλθουμε με νέα πεζοπορία στο Πεντελικό βουνό!
Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!