Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Καλωσορίζουμε το θερινό ηλιοστάσιο στο Πεντελικό βουνό

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Φάλαγγα Νίκο για την φωτογραφία
Δυστυχώς ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών έχει ήδη συμπληρωθεί.
Θα επανέλθουμε με νέα πεζοπορία στο Πεντελικό βουνό!
Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο