Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

25 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ξεκίνησε η χορήγηση του επιδόματος γέννησης

Ο Δήμος Πεντέλης σας ενημερώνει ότι σε εφαρμογή του Ν. 4659 (ΦΕΚ Α΄3-2-2020) και της υπ’ αριθ. Δ11οικ.8523/236 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄490/18-2-2020 «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης» από 1.1.2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα.
Δικαιούχος του επιδόματος γέννησης είναι η μητέρα του παιδιού. Εναλλακτικά σε περίπτωση θανάτου ή απουσίας της μητέρας το επίδομα καταβάλλεται στο διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα ασκούντα την επιμέλεια του παιδιού.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης είναι οι εξής:
α. Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1.1.2020.
β. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ
γ. Η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν. Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής του αιτούντος καθώς και η πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων διενεργείται με τη λήψη στοιχείων , τα οποία δύναται να αντληθούν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων έτερων δημοσίων αρχών , όπως της Α.Α.Δ.Ε. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης:

Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, Μελίσσια
Τηλέφωνο: 210 8100884 ( εσωτ. 31)

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο