Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Οικονομική Επιτροπή δήμου Πεντέλης

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος
 2. Παλαιοδήμος Άγγελος, Αντιδήμαρχος
 3. Μαρκαντώνη Φωτεινή
 4. Λαζή – Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα
 5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
 6. Βιλιώτης Ηλίας
 7. Κρανιώτης Παναγιώτης
 8. Φειδοπιάστης Αντώνης


Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής:

 1. Αργύρη Άρτεμις
 2. Πολίτη Ελένη
 3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
 4. Τόλιος Νικόλαος
 5. Μούστρης Παναγιώτης
 6. Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία
 7. Φρεμεντίτης Σπυρίδων
 8. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος
Μετάβαση στο περιεχόμενο