Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

22 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Οικονομικός Απολογισμός 1ου Φεστιβάλ Πεντελικού Όρους

Ο Δήμος Πεντέλης, δίνει δημόσιο απολογισμό για τις δαπάνες που έγιναν στο 1ο Φεστιβάλ Πεντελικού για τις εκδηλώσεις της περιόδου από 2 – 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Συνολικά έγιναν 10 εκδηλώσεις και δύο εκθέσεις.

Συνοπτικά ο απολογισμός έχει ως εξής:

Δήμος Πεντέλης

Χορηγοί Σύνολο
Δαπάνες φεστιβάλ

27.556

91.963

119.519

Επενδύσεις για φεστιβάλ

7.180

16.606

23.786

Εξοπλισμός πυρασφάλειας

0

7.440

7.440

Σύνολο 34.736 116.009

150.745

 

Η Δήμαρχος Πεντέλης δήλωσε για το θέμα:

«Δίνουμε σήμερα οικονομικό απολογισμό του 1ου Φεστιβάλ Πεντελικού, του νέου πολιτιστικού θεσμού της πόλη μας.

Καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε πλούσιες εκδηλώσεις, καταφέραμε να κάνουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις στο αρχαίο λατομείο για πρώτη φορά, καταφέραμε να αποκτήσουμε εξοπλισμό για το φεστιβάλ που θα χρησιμοποιηθεί και στα επόμενα φεστιβάλ, καταφέραμε να αποκτήσουμε ένα νέο σύστημα πυρόσβεσης για τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Δήμου μας. Όλα αυτά τα καταφέραμε με το βοήθεια χορηγών που χρηματοδότησαν δαπάνες και έξοδα του φεστιβάλ με το ποσό των 116.000 ευρώ περίπου, ένα πολύ σημαντικό ποσό. Έτσι η συμβολή του Δήμου μας περιορίστηκε σε ένα ποσό κάτω από 35.000 ευρώ, ποσά σύμφωνα με όσα είχαμε αρχικά προϋπολογίσει.

Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά τους χορηγούς μας τις εταιρίες ΔΕΗ, Polygreen, ΜΕΓΑ και Flexopack για τη συνεισφορά τους στο φεστιβάλ».

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο