Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Οι εργασίες απομάκρυνσης των πυλώνων συνεχίζονται

Οι εργασίες απομάκρυνσης των πυλώνων συνεχίζονται.

Ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο ολοκληρώνεται.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο