Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ορθή Επανάληψη Πινάκων για τον Κωδικό Θέσης (103) ΠΕ Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών ΣΟΧ5-2022 – Ανακοίνωση Δήμου Πεντέλης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ5/2022 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΑΔΑ: 646ΧΩΞ3-ΡΕΤ)  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 240/2023 ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (103) για 4ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  στο 1Ο και 3Ο ΚΔΑΠ Δήμου Πεντέλης από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31.8.2023 με δυνατότητα ανανέωσης

 

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ (1) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ Π.Δ.

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ (2) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔ.

ΠΕ ΤΕ 103 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 240 2023 ΑΣΕΠ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ5-2022 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣ ΔΕΔ.

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο