Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Οριστικοί Πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης και απορριπτέων για την σχολική καθαριότητα Δήμου Πεντέλης για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Ο Δήμος Πεντέλης  ανακοινώνει τους Οριστικοί Πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης και απορριπτέων για την σχολική καθαριότητα Δήμου Πεντέλης για το Σχολικό Έτος 2022-2023.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ _ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ _ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο