Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Οριστικοί Πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης και απορριπτέων για την σχολική καθαριότητα Δήμου Πεντέλης για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Ο Δήμος Πεντέλης  ανακοινώνει τους Οριστικοί Πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης και απορριπτέων για την σχολική καθαριότητα Δήμου Πεντέλης για το Σχολικό Έτος 2022-2023.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ _ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ _ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο