Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ο Δήμος Πεντέλης καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν έγγραφα και στοιχεία που αφορούν Αναμόρφωση και Συμπλήρωση Δασικών Χαρτών ως τις 21/8/2020. Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Αναμόρφωσης και Συμπλήρωσης των Δασικών Χαρτών, ο Δήμος Πεντέλης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στοιχεία και έγγραφα που αφορούν ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της (οδός Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2, Τ.Κ. 15342, Αγ. Παρασκευή).

Εφίσταται η προσοχή σας καθώς η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών στοιχείων και εγγράφων είναι η 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση με λεπτομερή αναφορά στις σχετικές διοικητικές πράξεις και  το έντυπο της αίτησης.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΑ  ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση 

Αίτηση

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο