Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                              ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10/1/2022

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η EIΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2022

 

 1/2022 Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
2/2022 Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής
3/2022 Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο