Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 KAI ΩΡΑ 11:00 π.μ.
20  1ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθούν στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
21  2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής της προμήθειας και των εργασιών αποκατάστασης της υφιστάμενης στέγης στο 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
22 3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής της προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού για τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Πεντέλης. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο