Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

23 Απριλίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 07/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930                                                                      

 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΕΜΠΤΗ 10 Σεπτεμβρίου  2020 και ώρα 12:00 μμ
41  

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθούν στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.

.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
42  

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Ν. Πεντέλης.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
43  

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προμήθειας και τοποθέτησης πόρτας αλουμινίου στο Λύκειο Ν. Πεντέλης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο