Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

3 Οκτωβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακας Αποφάσεων Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 08/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6096930                                                                      

 

Α/ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020, 09:00
44 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Αντικατάσταση τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής– Εκλογή Αντιπροέδρου.

.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
45 

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διάθεση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνάσιο – Λύκειο Ν. Πεντέλης στον ΓΑΣ Πεντέλης.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
46 

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Πρόσθετη κατανομή χρηματικών ποσών στη διάθεση των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης μέσω τραπέζης για την κάλυψη επισκευών και φθορών από πρόσφατες καταλήψεις μαθητών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
474ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ετήσιας συνδρομής πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
485ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση δαπάνης για εργασίες αποκατάστασης στοιχείων φέροντος οργανισμού και στεγανοποίησης δωμάτων στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
496ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Κατανομή χρηματικών ποσών που θα τεθoύν στη διάθεση των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης και θα κατατεθούν στους αντίστοιχους Τραπεζικούς Λογαριασμούς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους Δ/ντές.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο